การงานอาชีพ


แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์22 ธ.ค. 2557 18:57โดยNongpaipattana School

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557

โพสต์6 ส.ค. 2557 06:02โดยNongpaipattana School

การจัดการเรียนกรสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
หลักสูตร โปรแกรมนำเสนอ (Power point)
 
 

1-2 of 2