ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

โพสต์27 ก.ค. 2555 09:00โดยNongpaipattana School
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำชี้แจง :              1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้

                                    มี 2 ชุด ชุดละ 50 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก

                                2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกา Ï ทับตัวอักษร

                                    ลงในกระดาษคำตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ                                                           

ชุดที่ 1

เวลาทำข้อสอบ 60 นาที

 


1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

38.

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง     มากที่สุด

ก.

เขาซื้อเสื้อจากฝรั่งเศสมาฝากฉัน

ข.

ผู้หญิงอุ้มลูกมานั่งที่ศาลาวัด

ค.

โทรศัพท์มือถือของฉันหาย

ง.

หลักฐานสำคัญคือผมสีดำ

คำในข้อใด มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมด

ก.

ทะเล รวบยอด แผนภาพ

ข.

ระฆัง เนื้อเรื่อง ชีวิต

ค.

ยางลบ เณรน้อย แว่นตา

ง.

แม่ชี สำนวน น้ำร้อน

เสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายเรียกว่าอะไร

ก.

คำ

ข.

พยางค์

ค.

วลี

ง.

ประโยค

 

 

ประโยคในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวา   มากที่สุด

ก.

โฉมดูเสือที่สวนสัตว์เขาเขียว

ข.

ก้อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก

ค.

ป๋องนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้

ง.

น้ำใส่เสื้อสีฟ้าลายดอก

คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์คล้ายกับ

น้ำท่วม

ก.

เช้าค่ำ

ข.

เข้าป่า

ค.

เส้นหมี่

ง.

ม้วนเสื่อ

ข้อใดมีคำนามชี้เฉพาะ

ก.

ขนมในจานมีรสหวาน

ข.

ดวงเพ็ญรีบก้าวเดิน

ค.

โรงเรียนมีอยู่ทุกจังหวัด

ง.

ครูอ่านหนังสือ

ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง

ก.

เขาซื้อปลาย่างมา 3 ตับ

ข.

ผัก 3 กำ ราคา 10 บาท

ค.

ขนมปังยังเหลืออีก 3 แผ่น

ง.

แม่ชี 3 องค์กำลังเดินจงกรม

ทั้งหมดยืนตรง คำว่า ตรง ขยายคำใด

ก.

คำนาม

ข.

คำวิเศษณ์

ค.

คำกริยา

ง.

คำบุพบท

 

 

 

 

 

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ก.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประทับอยู่ในพลับพลา

ข.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงตรัสกับผู้นำโครงการ

ค.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เสวยพระกระยาหาร

ง.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฯ
มีพลานามัยสมบูรณ์

  ฉลองพระองค์ หมายถึงสิ่งใด

ก.

ผ้านุ่ง

ข.

กางเกง

ค.

รองเท้า

ง.

เสื้อ

ประโยคในข้อใดต่างจากข้ออื่น

ก.

เขาวิ่ง

ข.

น้องเดิน

ค.

หลานดื่มน้ำ

ง.

พี่ร้องไห้

ข้อใดเป็นประโยคความรวม

ก.

รถคันนั้นวิ่งเร็วมาก

ข.

วิทยุเครื่องนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว

ค.

เขาอาบน้ำในห้องน้ำ

ง.

แม่กับป้าไปวัด

ประโยคความรวมในข้อใด มีความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก.

ถ้าเธอไม่ไปก็อยู่บ้านนะ

ข.

กว่าเขาจะมาถึงก็ค่ำมืด

ค.

น้ำท่วมเพราะฝนตกหนัก

ง.

ทั้งพ่อและแม่มีอาชีพค้าขาย

 

 

แหม! ตัดผมใหม่สวยเชียวนะ ข้อความนี้มีเครื่องหมายวรรคตอนชนิดใดกำกับอยู่

ก.

อัญประกาศ

ข.

มหัพภาค

ค.

อัศเจรีย์

ง.

นขลิขิต

ข้อใดใช้อักษรย่อไม่ถูกต้อง

ก.

ฝนตกมากที่สุดในเดือน ม.ย.

ข.

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ค.

รถคันนี้วิ่งได้ 100 กม. ต่อ ชม.

ง.

ครม. กำลังประชุม

“ 11.30 น. อ่านว่าอย่างไร

ก.

สิบเอ็ดสามสิบ

ข.

สิบเอ็ดจุดสามศูนย์นอ

ค.

สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที

ง.

สิบเอ็ดจุดสามสิบ

    สัญลักษณ์นี้ในแผนที่

มีความหมายว่าอย่างไร

ก.

มีพื้นที่เป็นแม่น้ำ

ข.

มีพื้นที่เป็นภูเขา

ค.

เส้นทางการคมนาคมทางบก

ง.

เขตพื้นที่แผ่นดินไหว

 

 

 

 

 

 

คำในข้อใดต่างจากพวก

ก.

แท็กซี่

ข.

มะพร้าว

ค.

แบคทีเรีย

ง.

เปอร์เซ็นต์

ข้อใดเป็นคำไทยแท้

ก.

เก็บ เต็ม

ข.

เข็ญ เสด็จ

ค.

สำเร็จ ลำเค็ญ

ง.

บำเหน็จ บำเพ็ญ

ข้อใดเป็นประโยคคำสั่ง

ก.

โปรดชะลอความเร็ว

ข.

ช่วยถือของพวกนี้ให้หน่อย

ค.

กรุณาอย่าเดินลัดสนาม

ง.

จงใช้สะพานลอยเมื่อข้ามถนน

ข้อใดเป็นการทักทายทางโทรศัพท์ที่มีมารยาทน้อยที่สุด

ก.

สมรเหรอ จิตรีพูดนะ ช่วยไปตาม
สมทรงมาพูดกับฉันหน่อย

ข.

ดิฉันขอเรียนสายคุณสมพรหน่อย
นะคะ

ค.

สวัสดีครับ ผมขอเรียนสายคุณ

จุรีพร ครับ

ง.

ใครรับสายน่ะ ไปบอกคุณอนงค์มารับสายหน่อยสิ

ข้อใดเรียงคำตามลำดับพจนานุกรม

ได้ถูกต้อง

ก.

ขมิ้น ขโมย ขมับ

ข.

บุหรง บุหรี่ บุหลัน

ค.

ละเมิด ละเมียด ละมุน

ง.

บรรลุ บรรยาย บรรเลง

เหตุผลที่ผู้เขียนยกมาอ้างความสามารถของผู้หญิงคือข้อใด

ก.

ความนุ่มนวลและความอ่อนหวาน

ข.

การออกไปทำงานนอกบ้านและในบ้าน

ค.

ธรรมชาติของผู้หญิงและความเป็นแม่

ง.

ความสวยงามและความเป็นแม่

ในข้อความนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

ก.

สั่งสอน

ข.

ต่อว่า

ค.

ตักเตือน

ง.

บอกกล่าว

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 47-50

     พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก  เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลย

                       จากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธ

 ของ  พระเทพเวที  (ประยุทธ ปยุตฺโต)

4.

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

34.

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

48.

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

พยางค์ใดไม่เป็นคำ

ก.

ปะ

ข.

จะ

ค.

งะ

ง.

กะ

ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า

บรรพบุรุษ

ก.

ไปรษณีย์

ข.

กรกฎาคม

ค.

ทัศนียภาพ

ง.

มกราคม

ฉันตกลงใจไปกับเขาในที่สุด

ส่วนใดเป็นกลุ่มคำ

ก.

ฉันตกลงใจไปกับเขา

ข.

ฉันตกลงใจ

ค.

ฉันไปกับเขาในที่สุด

ง.

ในที่สุด

ข้อใดไม่ใช่ประโยค

ก.

ฉันไม่ชอบหน้าร้อน

ข.

เธอขายของอยู่ที่ตลาด

ค.

นกหลายหลากชนิด

ง.

อาแป๊ะขายก๋วยเตี๋ยวเรือ

คำว่า บน ในข้อใดไม่ใช่คำบุพบท

ก.

เข็มตกอยู่บนพื้นห้อง

ข.

คุณยายนั่งอยู่บนเก้าอี้

ค.

คุณแม่นอนอยู่ชั้นบน

ง.

หนังสืออยู่บนโต๊ะ

 พ่อแม่ทำทุกสิ่ง..........ลูก ควรเติมคำใดจึงจะเหมาะสม

ก.

แก่

ข.

แด่

ค.

เพื่อ

ง.

สำหรับ

ข้อใดใช้คำวิเศษณ์

ก.

บ้านนั้นอยู่ใกล้แม่น้ำ

ข.

ฉันจะไปหรือไม่ไปก็เป็นเรื่อง  ของฉัน

ค.

เรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

ง.

ไชโย! พวกเราชนะแล้ว

ข้อความใดเป็นเหตุเป็นผลกัน

ก.

ถึงเขาแก่แต่ก็ยังคล่องแคล่ว

ข.

เพราะไม่สบายเขาจึงหยุดเรียน

ค.

เมื่อเขาถูบ้านเสร็จเขาก็ไปเที่ยว

ง.

เธอต้องไปมิฉะนั้นจะถูกจับ

ข้อใดใช้คำอุทานไม่เหมาะสม

ก.

โอ้โฮ! สวยจังเลย

ข.

โธ่! น่าสงสาร

ค.

เอ๊ะ! นั่นใคร

ง.

แหม! ตกใจหมดเลย

 

 

 

ข้อใดไม่อ่านออกเสียงแบบอักษรนำ

ก.

ขนม องุ่น สถานี

ข.

ชรา ขนุน ตลาด

ค.

ชะอม สะพรั่ง ชะเง้อ

ง.

อร่าม สตางค์ พนัน

พูดไม่ออกเหมือน...........

 ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง

ก.

น้ำท่วมปาก

ข.

น้ำนิ่งไหลลึก

ค.

น้ำตาตกใน

ง.

น้ำท่วมทุ่ง

มนตรีเป็นเศรษฐีใหม่ที่พรั่งพร้อมด้วยเงินทองมากมาย แต่ชีวิตก็หาได้มีความสุข เขามีแต่โศกเศร้า สุขภาพจึงทรุดโทรมลง เพราะเขาไม่สามารถจะปรับตัว และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ ข้อความนี้ปรากฏคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำกี่คำ

ก.

10 คำ

ข.

9 คำ

ค.

8 คำ

ง.

7 คำ

ทำไมวินัยต้องตบตาฉันด้วย 

จากข้อความมีความหมายว่าอย่างไร

ก.

วินัยใช้มือตบตาเพื่อน

ข.

วินัยหลอกลวงเพื่อน

ค.

วินัยข่มขู่เพื่อน

ง.

วินัยด่าทอเพื่อน

เข้าตาจน หมายความว่าอย่างไร

ก.

ไม่ได้ผลตามต้องการ

ข.

ได้ผลตามเป้าหมาย

ค.

หมดหนทางแก้ไข

ง.

มีกำลังใจที่สู้ต่อไป

ข้อใดไม่ใช่ มารยาทที่ดีในการรายงาน

การประชุม

ก.

ทำความเข้าใจเรื่องที่จะรายงาน

ข.

ควรแยกประเด็นสำคัญเป็นข้อๆ

ค.

รายงานให้รวดเร็ว ใช้เวลาให้น้อยที่สุด

ง.

อ่านรายงานอย่างรวดเร็ว
ไม่จำเป็นต้องพูดให้ชัดเจน

บักนัด แปลเป็นภาษาไทยมาตรฐาน ได้ว่าอย่างไร

ก.

มะละกอ

ข.

สับปะรด

ค.

น้อยหน่า

ง.

แตงโม

เรียงความมีส่วนประกอบอย่างไร

ก.

ชื่อเรื่อง เนื้อเรื่อง สรุป

ข.

คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป

ค.

คำนำ เนื้อเรื่อง ข้อคิดเห็น

ง.

เนื้อเรื่อง สรุป ข้อคิดเห็น

การเขียนบัตรอวยพรไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความใด

ก.

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง

ข.

ชื่อผู้รับ และชื่อผู้อวยพร

ค.

โอกาสในการเขียนบัตรอวยพร

ง.

คำอวยพรที่ใช้ภาษาสุภาพ

การเขียนคำโฆษณาข้อใดถูกต้อง

ก.

ใช้คำยืดยาวเพื่อความสมจริง

ข.

ใช้คำที่กล่าวเกินจริง

ค.

ใช้ภาษาที่เข้าใจยากเฉพาะกลุ่ม

ง.

เขียนบรรยายสรรพคุณตามจริง

สิ่งใดจะช่วยให้การพูดหรือการเขียน เป็นไปตามลำดับ

ก.

การหาใจความสำคัญ

ข.

การเขียนบทย่อ

ค.

การเขียนโครงเรื่อง

ง.

การร่างรายละเอียด

หากเพื่อนเสียใจที่สอบวิชาคณิตศาสตร์

ไม่ผ่าน ข้อใดสมควรพูดน้อยที่สุด

ก.

ฉันบอกให้เธออ่านหนังสือ

ก็ไม่เชื่อ

ข.

เดี๋ยวสอบซ่อมก็ผ่านแล้ว

ค.

เราสอนเลขให้เอาไหมจ๊ะ

ง.

เธอยังมีโอกาสแก้ตัวนะ

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

ข้อ 44-46

     เคยมีคำกล่าวว่า ผู้หญิงคือผู้สร้างโลกเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมี
สัญชาตญาณของความเป็นแม่

ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่

ก.

เห็นด้วย  เพราะผู้หญิงคือแม่ของเรา

ข.

เห็นด้วย เพราะผู้หญิงต้องทำงานและเป็นแม่ด้วย

ค.

ไม่เห็นด้วย เพราะความสวยงามและความอ่อนหวานสร้างโลกไม่ได้

ง.

ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ชายมีความแข็งแรงกว่า

ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร

ก.

ความรัก

ข.

ความโกรธ

ค.

ความขาดสติ

ง.

ความเลว

จากคำสอนนี้ผู้ใดเป็นคนเลวที่สุด

ก.

คนที่โกรธทุกคน

ข.

คนที่โกรธก่อน

ค.

คนที่โกรธง่าย

ง.

คนที่ไม่โกรธ

ข้อความนี้สอนว่าอย่างไร

ก.

ไม่ควรโกรธตอบผู้อื่น

ข.

คนโกรธก่อนเป็นคนเลวมาก

ค.

คนโกรธมีสติ

ง.

ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผู้อื่น

ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด

ก.

ความโกรธ - ความดี

ข.

พระพุทธเจ้า - คนดี

ค.

คนไม่มีสติ - ความโกรธ

ง.

คนดี - คนเลว

Comments