วิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์ กับชีวิตประจำวัน

โพสต์27 ก.ค. 2555 08:19โดยNongpaipattana School

การทดลองง่ายๆ แต่สนุกและได้ความรู้
 
การทดลองว่าไข่ดีหรือเน่า
 
วิธีทำการทดลอง     
นำแก้วน้ำมา 2 ใบ ใส่น้ำลงไปพอสมควร แล้วนำไข่ดีมา 1 ฟอง ไข่เสียมา 1 ฟอง
จากนั้นนำไข่ดี ใส่ลงไปในแก้วใบที่ 1 และนำไข่เสีย ใส่ลงไปในแก้วใบที่ 2
แล้วทำการสังเกต และบันทึกผล การทดลอง
ผลการทดลอง     
จะพบว่า...
ไข่ที่ใส่ลงไป ในแก้วใบที่ 1 นั้นจะจมน้ำ
ไข่ที่ใส่ลงไป ในแก้วใบที่ 2 นั้นจะลอยน้ำได้
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะ....
ในไข่เสีย จะมีฟองอากาศที่ เกิดจากการเน่าเสียอยู่ ไข่เสียจึงลอยน้ำได้
ส่วนไข่ดี ไม่มีฟองอากาศ จึงจมน้ำ
 
 เสียงสะท้อนได้
 
 
 
  • วิธีทำการทดลอง
ถ้าที่บ้านใคร มีตุ่มใส่น้ำใบใหญ่ๆหน่อย ก็จะทำการทดลองนี้ได้
โดยลองส่งเสียง ตะโกนใส่เข้าไป ในตุ่มน้ำ
แล้วทำการสังเกต และบันทึกผล การทดลอง
  •  ผลการทดลอง   
จะพบว่า เมื่อเราส่งเสียงตะโกนเข้าไป ในตุ่มน้ำ.....จะมีเสียงสะท้อนกลับออกมา
  • เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะ......
เสียงสามารถสะท้อนได้ เมื่อตกกระทบวัตถุหรือผนังต่างๆ
  

1-1 of 1