อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ O-Net

โพสต์9 ธ.ค. 2556 16:33โดยNongpaipattana School
อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ O-Net
ศูนย์พัฒนคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสวนอาหารโสเจ้ง จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 

Comments