อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

โพสต์30 ก.ย. 2556 06:21โดยNongpaipattana School

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)  รุ่นที่ 7
ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 วันที่ 27 - 28  กันยายน พ.ศ. 2556 
นำโดย ท่าน ผู้อำนวยการลีลวัฒน์  ชมภูพื้น และบุคลากรในโรงเรียน
........ขอขอบคุณ  คณะวิทยากรที่ให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร และครูที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน

 
 

 
 
 

Comments