วันเด็กแห่งชาติ 2558

โพสต์9 ม.ค. 2558 21:38โดยNongpaipattana School
วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม  ของทุกปี  เป็นวันเด็กแห่งชาติ และในปีนี้ ก็ได้เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558   ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา เพื่อให้นักเรียนที่เป็นเยาวชนคนไทย ซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญของชาติในอนาคต  ได้แสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล   ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งจากหน่วยงาน อบต.หนองไผ่ คณะครู คณะผู้ปกครองได้นำของขวัญมาแจกเด็กๆมากมายนะคะ
 
 
 
 
 
 

Comments