ท่านวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โพสต์4 พ.ย. 2557 08:08โดยNongpaipattana School


ผู้อำนวยการลีลวัฒน์  ชมภูพื้น คณะครู และนักเรียน  ร่วมต้อนรับ ท่านวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ
มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และการดำเนินงานตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

Comments