ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

โพสต์29 เม.ย. 2556 03:09โดยNongpaipattana School
 วันจันทร์ที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2556  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
โดยประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน,  หนังสือ , อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ตามนโบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล
โดย ท่าน ผอ.ลีลวัฒน์  ชมภูพื้น เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะครูทุกคน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียน และมาร่วมประชุมชี้แจงครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน...
 
ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
 

Comments