ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

โพสต์8 พ.ย. 2557 01:38โดยNongpaipattana School


คุณวรรณพงษ์  พงศ์ไพบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียบ้านหนองไผ่พัฒนา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
เพื่อปรึกษาหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่  ณ ห้องประชุม  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา  เมื่อวันศุกร์ที่  7  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
Comments