ประชุมการแข่งขันกีฬาศูนย์ฯบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ สาย B

โพสต์13 พ.ย. 2557 08:29โดยNongpaipattana School
 
 
คุณครูสุชาติ  วงษ์ไพร ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (รับผิดชอบงานกีฬานักเรียน)
เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ (สาย B ) ประจำปีการศึกษา 2557
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน  ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนหัน   เมื่อบ่ายวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 
รายชื่อทีมกีฬา สาย B
1) โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา + โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
2) โรงเรียนบ้านดอนหัน
3) โรงเรียนกะพี้ดอนขวาง + โรงเรียนบ้านโสกหว้า
 
 
Comments