เลี้ยงต้อนรับ คุณครูย้ายมาช่วยราชการ

โพสต์31 พ.ค. 2556 08:15โดยNongpaipattana School
คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 
จัดเลี้ยงต้อนรับคุณครูตันตินี  ชมภูพื้น  และคุณครูประคองศรี  พงศ์โพนทอง ที่ย้ายมาช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
เมื่อวันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีคณะผู้บริหารภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ มาร่วมแสดงความยินดี
Comments