กิจกรรมวันสุนทรภู่ & วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2556

โพสต์29 มิ.ย. 2556 20:05โดยNongpaipattana School

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ & วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2556
วันที่ 26 มิถุนายน 2556  จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น ประกวดคำขวัญ วาดภาพ ร้องเพลง คัดลายมือ ตอบปัญหาชิงรางวัล
                                 มีการแสดงของนักเรียนชันอนุบาล 1 -2 เป็นต้น
วันที่ 27 มิถุนายน 2556  จัดเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในหมู่บ้านหนองไผ่ ร่วมกับผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
                                 และคณะกรรมการสถานศึกษาฯของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
                                 ผู้อำนวยการ ลีลวัฒน์ ชมภูพื้น (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา) อ่านสารต่อต้านยาเสพติด
                                 และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
 

Comments