กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๕๕

โพสต์26 มิ.ย. 2555 08:42โดยNongpaipattana School

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ในโอกาสที่ "วันสุนทรภู่" จะเวียนมาถึง ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ นี้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสุนทรภู่  ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยจะมีกิจกรรมมากมาย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชมนิทรรศการ "วันสุนทรภู่" เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีตาแด่สุนทรภู่ ซึ่งเป็นครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพยิ่ง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ สืบสาน และเผยแพร่กวีนิพนธ์อันแสดงถึงอัจฉริยะ  และความสามารถของท่านในด้านกวีนิพนธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของท่านสืบไป
 
 
  

 

 

Comments