กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2557

โพสต์31 ก.ค. 2557 08:51โดยNongpaipattana School
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนาจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
กิจกรรมหลายอย่างที่ส่งเสริมให้นักเรียนรัก ภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
 
        
Comments