กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2555

โพสต์10 ส.ค. 2555 04:27โดยNongpaipattana School
      โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา  ได้จัดกิจกรรมวันแม่  ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 
ในวันศุกร์ที่ 10  สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี ท่านประธานวรรณพงศ์  พงศ์ไพบูลย์ (ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา) เป็นประธานในพิธี ร่วมกับท่าน ผู้อำนวยการเชิดศักดิ์  จำเริญทิพย์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา) 
        ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนด้วย กิจกรรม 3 ก. คือ
     ก ที่ 1  คือ  กราบแม่ 
     ก ที่ 2. คือ  กอดแม่
     ก ที่ 3 .คือ  กิน  หรือ รับประทานอาหารร่วมกัน
 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันธ์ของ             ผู้ปกครองและนักเรียน
 
 
          
                                                  
 
 
กิจกรรมดี ดี แบบนี้...ให้ A+ ไปเลยครับ
 
 
Comments