กิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ. 2557

โพสต์7 พ.ย. 2557 23:51โดยNongpaipattana School

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา นำโดย  ผู้อำนวยการลีลวัฒน์  ชมภูพื้น  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในวันที่  6 พฤศจิกายน 2557
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ ทราบถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ และร่วมกันคิดประดิษฐ์กระทง อันเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุ่ม
Comments