กิจกรรมพี่สอนน้อง

โพสต์31 ก.ค. 2557 08:39โดยNongpaipattana School
กิจกรรมพี่สอนน้องเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนสอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนช้าในชั่วโมงกิจกรรมหรือสอนเสริม ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้นมาก
 
  
 
 
 17  มิถุนายน 2557
 
 
 
Comments