กิจกรรม ASEAN Big Cleaning Day

โพสต์31 ก.ค. 2557 08:25โดยNongpaipattana School
จัดกิจกรรม ASEAN Big Cleaning Day วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เพื่อป้องกันยุงลายและไข้เลือดออก และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาส่ิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในคาบกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
Comments