โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียน

โพสต์31 ก.ค. 2557 08:45โดยNongpaipattana School
ปลูกพืชผักสวนครัวรอบสระน้ำโรงเรียน เพื่อการเรียนรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
 
                      

  

              เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2557

Comments