โครงการค่ายจิตอาสา ทอฝัน- ปันรัก พี่สู่น้อง

โพสต์1 ก.พ. 2558 08:21โดยNongpaipattana School
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 มาจัดกิจกรรม โครงการค่ายจิตอาสาทอฝันปันรักพี่สู่น้อง ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 29 มกราคม 2558Comments