การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556

โพสต์12 ก.พ. 2557 07:47โดยNongpaipattana School
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
 
Comments