การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม

โพสต์12 ก.พ. 2557 07:46โดยNongpaipattana School

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา  รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  เมื่อวันที่ 27-29  มกราคม พ.ศ. 2557


Comments