การจัดนิทรรศการแสดงผลงานสู่สาธารณชน

โพสต์29 เม.ย. 2556 02:37โดยNongpaipattana School
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานสู่สาธารณชน ของกลุ่มโรงเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
             โดย ท่านรองผู้อำนวยการเสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยท่านผู้บริหารโรงเรียน ภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน อบต. กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และ นักเรียน ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานครู ในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาได้ปฎิบัติหน้าที่ จัดกิจกรรมอะไรบ้างกับนักเรียน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ที่ผ่านมา...
Comments