เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2555

โพสต์21 ธ.ค. 2555 01:31โดยNongpaipattana School
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือ P.S.  อ.ครบุรี  จ.นครรราชสีมา
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2555  ที่ผ่านมา

Comments