กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

โพสต์31 ก.ค. 2557 08:15โดยNongpaipattana School
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์
 

 

Comments