การประเมินสถานศีกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์26 พ.ย. 2556 08:35โดยNongpaipattana School
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนาได้รับการประเมินสถานศีกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
ประจำปีงบประมาณ 2556  ครั้งที่ 3  เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
 
 
 
Comments