ทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสต์6 ต.ค. 2555 05:59โดยNongpaipattana School
ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2555
วันที่ 4- 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555
การทัศนศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
ร่วมกับ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทั้งหมด 6 โรงเรียน
 
1. โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
2. โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
3. โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
4. โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา
5. โรงเรียนบ้านโสกหว้า
6. โรงเรียนบ้านดอนหัน
 
สถานที่ทัศนศึกษา

1. ศึกษาพันธู์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ จ.สุพรรณบุรี

2. ศึกษาวิถีชีวิต ตลาดร้อยปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี

3. ศึกษาวีรกรรม วีรชนหมู่บ้านบางระจัน จ.สิงห์บุรี

4. กราบนมัสการพระนอนจักรสีห์ ที่วัดพระนอนจักร์สีห์ จ.สิงห์บุรี

 

 
 
Comments